Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Awionik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania oceny technicznej statków powietrznych, wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych, wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Mechanik lotniczy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania ocen technicznych statków powietrznych, wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych, wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych, wykonywania napraw zespołów.

Informatyk

Technik informatyk sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem użytkowym, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne, posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, tworzy strony i programy internetowe.

O nas

W 2016 r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Sukcesu” za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów (jako jedno z 5 najlepszych techników w Warszawie).  Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w 2015 r. za wysokie wyniki nauczania i zdawalność egzaminu zawodowego (2. miejsce w Warszawie, 4. na Mazowszu, 23. w Polsce).

Wspierają nas